Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Dokumenty dotyczące kadr wojewódzkich 2024 (kategorie wiekowe: młodzik, junior młodszy, junior / młodzieżowiec) i kadra marszałkowska.

Podział kadr wojewódzkich - rok 2024 (rok 2023 , rok 2022rok 2021 , rok 2020 , rok 2019)

Kadry wojewódzkie w podziale na kategorie wiekowe – rok 2024

Młodzik Junior młoszy Junior + Młodzieżowiec
Kadra marszałkowska Razem
 203  76 30 152 461

W ramach szkolenia objętego dofinansowaniem zalecana minimalna liczba dni szkoleniowych wynosi:
a) dla młodzików – 21 dni szkolenia
b) dla juniorów młodszych – 28 dni szkolenia
c) dla juniorów + młodzieżowców – 34 dni szkolenia
d) kadra marszałkowska – 20 dni szkolenia

Obowiązujace w roku 2024 stawki za osobodzień szkoleniowy:
- młodzik, kadra marszałkowska - 125 zł
- junior młodszy, junior / młodzieżowiec - 150 zł

Wymagane druki do pobrania (otwarcie akcji, sprawozdawczość, rozliczenie)

Preliminarz , (wersja pdf) , aktywny formularz pdf

Program konsultacji / zgrupowania , (wersja pdf)

Roczny program szkolenia , (wersja pdf) , aktywny formularz pdf

Wykaz szkolonych zawodników

Dziennik zajęć , (wersja pdf) , aktywny formularz pdf

Sprawozdanie , (wersja pdf)

Lista obecności , (wersja pdf)

Sprawozdanie - rozliczeczenie finansoweści , (wersja pdf)

Oświadczenie zleceniobiorcy , (wersja pdf)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych RODO - zawodnik , (wersja pdf)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych RODO - trener lub osoba współpracująca , (wersja pdf)

Oświadczenie Covid-19 , (wersja pdf)

Regulamin akcji szkoleniowej , (wersja pdf)

Sprawozdanie z wizytacji , (wersja pdf)

Polisa - ubezpieczenie kadrowiczów 2023

Polisa - ubezpieczenie kadrowiczów 2022

Polisa - ubezpieczenie kadrowiczów 2021

Polisa - ubezpieczenie kadrowiczów