Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu zachęca do przekazywania 1,5% podatku na cele statutowe naszej organizacji lub za naszym pośrednictwem dla dowolnego klubu.
Kluby - beneficjenci tej „darowizny” będą obsługiwane na następujących zasadach:
-
kluby będące członkami WZLZS (z opłaconą składką członkowską za rok 2024) – zwolnione z opłat,
- pozostałe kluby – opłata w wysokości 10% pozyskanej kwoty.
By przekazać 1,5 % podatku wystarczy przy składaniu rocznego rozliczenia podatkowego w pozycji nr KRS wpisać 0000023497.
Przekazując 1,5% podatku należy wskazać cel szczegółowy – dokładną nazwę klubu, który ma być beneficjentem tej wpłaty (dodatkowo dla odpowiedniego zaklasyfikowania tej „darowizny" można wskazać darczyńcę).