Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Samorząd województwa opolskiego wspiera szkolenie w najlepszych sekcjach sportowych poprzez przyznanie gratyfikacji za zdobyte punkty w współzawodnictwie sportowym młodzieży - zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Opolu z dnia 12.01.2024 r. suma przekazanych środków na ten cel w roku 2024 wynosi 512 640 zł.
W roku 2023 prawo do gratyfikacji mają kluby, które zdobyły minimum 5 pkt. Gratyfikacja za 1 punkt = 160 zł.
Okres realizacji zadania 12.01.2024 – 15.11.2024.

By przystąpić do realizacji przyznanych środków należy złożyć dokumenty: upoważnienie i preliminarz (który w razie potrzeby będzie można modyfikować).

Wykaz sekcji sportowych objętych wsparciem - gratyfikacją

Wymagane druki - do pobrania

Preliminarz , (wersja pdf)

Zakup sprzętu - protokół , (werska pdf)

Sprawozdanie - rozliczeczenie finansowe , (wersja pdf)

Upoważnienie osoby do rozliczania gratyfikacji , (wersja pdf)