Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

W 2022 roku Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, zostanie zorganizowana:
blok zimowy - województwo dolnośląskie
blok halowy - województwo podlaskie
blok letni - województwo małopolskie

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików organizowane w roku 2022 na Opolszczyźnie

Samorząd województwa opolskiego wspiera szkolenie w najlepszych sekcjach sportowych poprzez przyznanie gratyfikacji za zdobyte punkty w współzawodnictwie sportowym młodzieży - zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Opolu z dnia 12.01.2024 r. suma przekazanych środków na ten cel w roku 2024 wynosi 512 640 zł.
W roku 2023 prawo do gratyfikacji mają kluby, które zdobyły minimum 5 pkt. Gratyfikacja za 1 punkt = 160 zł.
Okres realizacji zadania 12.01.2024 – 15.11.2024.

By przystąpić do realizacji przyznanych środków należy złożyć dokumenty: upoważnienie i preliminarz (który w razie potrzeby będzie można modyfikować).

Wykaz sekcji sportowych objętych wsparciem - gratyfikacją

Wymagane druki - do pobrania

Preliminarz , (wersja pdf)

Zakup sprzętu - protokół , (werska pdf)

Sprawozdanie - rozliczeczenie finansowe , (wersja pdf)

Upoważnienie osoby do rozliczania gratyfikacji , (wersja pdf)

 

Samorząd województwa opolskiego wspiera udział reprezentantów województwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, zawodach rangi Mistrzostw Polski / Pucharu Polski oraz ogólnopolske turnieje klasyfikacyjne będące eliminacjami do OOM.
Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Opolu z dnia 11.01.2023 r. suma przekazanych środków na ten cel w roku 2023 wynosi 426 000 zł (plus utworzona rezerwa).

Podział środków i ich realizacja

Wymagane druki - do pobrania

Preliminarz  (wersja pdf)

Lista obecności (wersja pdf)

Sprawozdanie - rozliczeczenie finansowe (wersja pdf)

Plan roczny (organizacja i udział w zawodach) , (wersja pdf)

Plan - orgnizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików , (wersja pdf)

 

Samorząd województwa opolskiego wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną poprzez organizację imprez sportowych na terenie województwa opolskiego.
Zgodnie z podpisaną umową nr R.U.KKS-II.042.11.1.2020 z dnia 21.02.2020 r. suma przekazanych środków na ten cel w roku 2020 wynosi 135 000

Podział i realizacja środków

Wymagane druki - do pobrania

Preliminarz , (wersja pdf) , aktywny formularz pdf

Sprawozdanie - rozliczeczenie finansowe , (wersja pdf)

Delegacja sędziowska , (wersja pdf)

Oświadczenie zleceniobiorcy , (wersja pdf)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych RODO , (wersja pdf)

Logotypy do wykorzystania (promocja województwa)
wieża piastowska (kolor) , wieża piastowska (mono) , współfinansowane przez samorząd , kwitnące Opole , herb województwa

Dokumenty dotyczące kadr wojewódzkich 2024 (kategorie wiekowe: młodzik, junior młodszy, junior / młodzieżowiec) i kadra marszałkowska.

Podział kadr wojewódzkich - rok 2024 (rok 2023 , rok 2022rok 2021 , rok 2020 , rok 2019)

Kadry wojewódzkie w podziale na kategorie wiekowe – rok 2024

Młodzik Junior młoszy Junior + Młodzieżowiec
Kadra marszałkowska Razem
 203  76 30 152 461

W ramach szkolenia objętego dofinansowaniem zalecana minimalna liczba dni szkoleniowych wynosi:
a) dla młodzików – 21 dni szkolenia
b) dla juniorów młodszych – 28 dni szkolenia
c) dla juniorów + młodzieżowców – 34 dni szkolenia
d) kadra marszałkowska – 20 dni szkolenia

Obowiązujace w roku 2024 stawki za osobodzień szkoleniowy:
- młodzik, kadra marszałkowska - 125 zł
- junior młodszy, junior / młodzieżowiec - 150 zł

Wymagane druki do pobrania (otwarcie akcji, sprawozdawczość, rozliczenie)

Preliminarz , (wersja pdf) , aktywny formularz pdf

Program konsultacji / zgrupowania , (wersja pdf)

Roczny program szkolenia , (wersja pdf) , aktywny formularz pdf

Wykaz szkolonych zawodników

Dziennik zajęć , (wersja pdf) , aktywny formularz pdf

Sprawozdanie , (wersja pdf)

Lista obecności , (wersja pdf)

Sprawozdanie - rozliczeczenie finansoweści , (wersja pdf)

Oświadczenie zleceniobiorcy , (wersja pdf)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych RODO - zawodnik , (wersja pdf)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych RODO - trener lub osoba współpracująca , (wersja pdf)

Oświadczenie Covid-19 , (wersja pdf)

Regulamin akcji szkoleniowej , (wersja pdf)

Sprawozdanie z wizytacji , (wersja pdf)

Polisa - ubezpieczenie kadrowiczów 2023

Polisa - ubezpieczenie kadrowiczów 2022

Polisa - ubezpieczenie kadrowiczów 2021

Polisa - ubezpieczenie kadrowiczów