Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza na szkolenie „Standardy ochrony małoletnich w organizacjach pozarządowych”
Szkolenie online - 1 lipca 2024 r. - rozpoczęcie godz. 10.00
Uczestnicy warsztatów zdobędą aktualną wiedzę dot. Standardów Ochrony Małoletnich co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa dzieci w organizacjach pozarządowych.


Warto wziąć w nich udział, by wprowadzić procedury, które pozwalają odpowiednio wcześnie zareagować w przypadku obaw o dobro dziecka lub zapobiegać krzywdzeniu dzieci, zanim dojdzie do eskalacji przemocy wobec nich – niezależnie od źródła i typu tej przemocy oraz aby komunikować, że dany podmiot troszczy się o dobro każdego dziecka, zabezpiecza personel i dba o swoją reputację.
PROGRAM:

  1. Wprowadzenie do tematu Standardy Ochrony Dzieci - omówienie wymogów ustawowych.
  2. Czym jest krzywdzenie dzieci - omówienie form krzywdzenia, skali występowania oraz konsekwencji doświadczenia.
  3. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – rozpoznawanie niepokojących symptomów oraz zachowań dziecka i rodzica/opiekuna, budowanie procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia oraz przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci.
  4. Omówienie bezpiecznych relacji personelu z dziećmi – praktyczne zagadnienia związane z wprowadzeniem standardów w placówce.
  5. Praca warsztatowa – jak mądrze reagować na przemoc wobec dzieci, jak budować skuteczną strategię pomocy (zagrożenie życia, wykorzystanie seksualne, przemoc domowa, przemoc rówieśnicza w tym online, zaniedbanie, krzywdzące metody wychowawcze).
  6. Monitorowanie i ewaluacja działań ochronnych: - Jak oceniać skuteczność wprowadzonych standardów i procedur. - Narzędzia do monitorowania i raportowania przypadków naruszeń.

Prowadząca:
Weronika Potaczek – psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowana trenerka Standardów Ochrony Małoletnich zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r.).

Działania Weroniki Potaczek skierowane są na poprawę jakości życia dzieci i młodzieży zamieszkującej obszar południa Polski w tym Podhala. W ramach tych działań; pracuje klinicznie z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, szkoli kadrę pedagogiczną, występuje w imieniu dzieci przed samorządami lokalnymi, organizuje konferencje dla specjalistów pracujących na rzecz dobra dziecka.
ZAPISY:
https://frdl.org.pl/ankiety/building-bridges-standardy-ochrony-maloletnich