Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Samorząd województwa opolskiego wspiera udział reprezentantów województwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, zawodach rangi Mistrzostw Polski / Pucharu Polski oraz ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych będących eliminacjami do OOM.
Zgodnie z podpisaną umową nr R.U.KKS-II.042.11.1.2021 z dnia 5.02.2021 r. suma przekazanych środków na ten cel w roku 2021 wynosi 337 000 (plus utworzona rezerwa).

Podział środków i ich realizacja
W roku 2021 połączone zostały pozycje organizacja i udział w zawodach. Ponadto przydzielone poszczególnym związkom środki są kwotami netto (bez wkładu własnego 20%). Ogółem pozycja ta rośnie w stosunku do roku ubiegłego o 85 000 zł.

Wymagane druki - do pobrania

Preliminarz  (wersja pdf) , aktywny formularz pdf

Lista obecności (wersja pdf)

Sprawozdanie - rozliczeczenie finansowe (wersja pdf)