Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Dokumenty dotyczące kadr wojewódzkich 2020 (kategorie wiekowe: młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec) i kadra marszałkowska

Decyzja Ministra Sportu nr 2 z dnia 8.01.2020 r.

Podział kadr na wojewódzkie związki sportowe - rok 2020 (rok 2019)

Kadry wojewódzkie 2020 - realizacja (młodzik , junior młodszy , junior i młodzieżowiec)

Kadra Marszałkowska - realizacja

Kadry wojewódzkie w podziale na kategorie wiekowe – rok 2019

Młodzik Junior młoszy
Junior Młodzieżowiec Kadra marszałkowska
Razem
 228  40 27
 22 80
397

Kadry wojewódzkie w podziale na kategorie wiekowe – rok 2020

Młodzik Junior młoszy
Junior Młodzieżowiec Kadra marszałkowska
Razem
 226  41 24
 26 80
397

W ramach szkolenia objętego dofinansowaniem zalecana minimalna liczba dni szkoleniowych wynosi:
a) dla młodzików – 21 dni szkolenia
b) dla juniorów młodszych – 28 dni szkolenia
c) dla juniorów – 33 dni szkolenia
d) dla młodzieżowców – 40 dni szkolenia
e) kadra marszałkowska – 20 dni szkolenia

Obowiązujace w roku 2020 stawki za osobodzień szkoleniowy:
- młodzik, kadra marszałkowska - 90 zł
- junior młodszy, junior, młodzieżoweic - 105 zł

Wymagane druki do pobrania (otwarcie akcji, sprawozdawczość, rozliczenie)

Preliminarz , (wersja pdf) , aktywny formularz pdf

Program konsultacji / zgrupowania , (wersja pdf)

Roczny program szkolenia , (wersja pdf) , aktywny formularz pdf

Wykaz szkolonych zawodników

Dziennik zajęć , (wersja pdf) , aktywny formularz pdf

Sprawozdanie , (wersja pdf)

Lista obecności , (wersja pdf)

Sprawozdanie - rozliczeczenie finansoweści , (wersja pdf)

Oświadczenie zleceniobiorcy , (wersja pdf)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych RODO - zawodnik , (wersja pdf)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych RODO - trener lub osoba współpracująca , (wersja pdf)

Oświadczenie Covid-19 , (wersja pdf)

Regulamin akcji szkoleniowej , (wersja pdf)

Sprawozdanie z wizytacji , (wersja pdf)

Polisa - ubezpieczenie kadrowiczów