Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Dokumenty dotyczące kadr wojewódzkich 2021 (kategorie wiekowe: młodzik, junior młodszy, junior + młodzieżowiec) i kadra marszałkowska.

Podział kadr wojewódzkich - rok 2021 (rok 2020 , rok 2019)

Kadry wojewódzkie 2021 - realizacja (młodzik , junior młodszy , junior + młodzieżowiec)

Kadra marszałkowska - realizacja

Kadry wojewódzkie w podziale na kategorie wiekowe – rok 2020

Młodzik Junior młoszy
Junior Młodzieżowiec Kadra marszałkowska
Razem
 226  41 24
 26 80
397

Kadry wojewódzkie w podziale na kategorie wiekowe – rok 2021

Młodzik Junior młoszy Junior + Młodzieżowiec
Kadra marszałkowska Razem
 202  72 37 150 461

W ramach szkolenia objętego dofinansowaniem zalecana minimalna liczba dni szkoleniowych wynosi:
a) dla młodzików – 21 dni szkolenia
b) dla juniorów młodszych – 28 dni szkolenia
c) dla juniorów + młodzieżowców – 34 dni szkolenia
d) kadra marszałkowska – 20 dni szkolenia

Obowiązujace w roku 2021 stawki za osobodzień szkoleniowy:
- młodzik, kadra marszałkowska - 95 zł
- junior młodszy, junior + młodzieżoweic - 105 zł

Wymagane druki do pobrania (otwarcie akcji, sprawozdawczość, rozliczenie)

Preliminarz , (wersja pdf) , aktywny formularz pdf

Program konsultacji / zgrupowania , (wersja pdf)

Roczny program szkolenia , (wersja pdf) , aktywny formularz pdf

Wykaz szkolonych zawodników

Dziennik zajęć , (wersja pdf) , aktywny formularz pdf

Sprawozdanie , (wersja pdf)

Lista obecności , (wersja pdf)

Sprawozdanie - rozliczeczenie finansoweści , (wersja pdf)

Oświadczenie zleceniobiorcy , (wersja pdf)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych RODO - zawodnik , (wersja pdf)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych RODO - trener lub osoba współpracująca , (wersja pdf)

Oświadczenie Covid-19 , (wersja pdf)

Regulamin akcji szkoleniowej , (wersja pdf)

Sprawozdanie z wizytacji , (wersja pdf)

Polisa - ubezpieczenie kadrowiczów